ДОВІРЕНІ ІНФОРМАЦІЇ – ОСОБИСТІ І МЕДИЧНІ

Збереження Ваших особистих фінансових і медичних інформацій завжди було і буде далі для нас дуже важливою справою.  Термінологія у цьому повідомленні має таке значення:

  • Загальнодоступні інформації – це інформації офіційних документів державних, стейтових, або місцевих урядів законно доступні для загалу, інформації широко розповсюджувані пресою, або розголошення справ загалові, яке вимагає державний, стейтовий, або місцевий уряд.
  • Недоступні інформації – це інформації, які відносяться виключно до особистих фінансових і медичних інформацій даної особи.  Це також означає будь-який перелік, опис, або інше угрупування осіб і загальнодоступні інформації, які є зібрані на базі особистих інформацій недоступних загалові.
  • Аґенція звітування споживача – це аґенція, яка регулярно постачає інформації (звіти споживача), включаючи інформації відносно окремих осіб: загальна репутація, характер, особиста характеристика, або спосіб життя і фінансовий стан.  Інформації можна отримати шляхом інтерв’ю з даною особою, або з третьою стороною, як бізнесові підприємства, члени рідні, приятелі, сусіди, знайомі, або фінансові джерела.

Про Вас ми отримуємо інформації з наступних джерел:

  • Інформації, які Ви подаєте нам в аплікаціях, або інших анкетах
  • Інформації про Ваші трансакції з нами (як платність вкладок, позичок, заяви)
  • Інформації, які ми можемо отримати від Аґенції звітування споживача

Ми нікому не розголошуємо жодних особистих, недоступних інформацій про Вас, крім тих, які дозволяє, або вимагає закон.  Ми не розголошуємо особистих медичних інформацій про Вас, крім тих, які дозволені законом, або Вашим дозволом.

Ми обмежуємо доступ до Ваших особистих забезпеченевих і медичних інформацій всім, окрім наших працівників, які мусять мати інформації для оформлення забезпечення і обслуговування.  Ми бережемо і надалі будемо пильно зберігати нагляд Ваших особистих фінансових і медичних інформацій.  Ми дбаємо про фізичні, електронічні та щоденного порядку засоби безпеки, щоб пристосуватися до федеральних і стейтових правил відносно пильного нагляду недоступних інформацій.

Утримання повних, точних і усучаснення офіційних документів є нашим щирим бажанням.  Згідно з законом, Ви маєте повний доступ до інформацій, які ми зберігаємо у Вашій картотеці, контактуючися з нами на вгорі подані адресу і телефон.  Ми готові виправити усі неточності у Вашій картотеці.  Коли бажаєте отримати інформації про себе, для збереження повної таємниці Ваших даних, Ви мусите подати своє ім’я і прізвище, дату народження та число соціяльного забезпечення.