Новини


Головний уряд УНСоюзу провів свої наради

Комісії обговорили напрямні праці УНСоюзу
на 2013 рік і дальший період

Рома Гадзевич

Члени Головного уряду Українського Народного Союзу на Союзівці 1 грудня. (Фото: Рома Гадзевич)

Члени Головного уряду Українського Народного Союзу на Союзівці 1 грудня. (Фото: Рома Гадзевич)

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – Головний уряд Українського Народного Союзу зібрався на свої звичайні щорічні наради в Центрі української спадщини на Союзівці, які тривали від п’ятниці, 30 листопада, до неділі, 2 грудня, щоб перевірити працю цієї братської організації в минулому році і прийняти плян дій на 2013 рік і далі.

Шість комісій брали участь в обговореннях впродовж сесійних засідань: Організаційна-братська, Союзівки, Видань, Канади, Фінансова і Правного захисту. Остання з них – це було нове утворення, оскільки УНСоюз шукає зрозуміння своїх сучасних проблем на федеральному, стейтовому і льокальному рівнях.

Звітували три члени Головного уряду: президент Стефан Качарай, головний секретар УНСоюзу Христина Козак і скарбник Рома Лісович. Всі інші члени Головного уряду, члени екзекутиви, радні і контролери, як і головний редактор обох видань УНСоюзу, „Свободи“ і англомовного „Українського тижневика“, мали нагоду зробити усні додатки до своїх письмових звітів. Також звітував головний управитель Союзівки Нестор Паславський.

Присутніми на нарадах, крім трьох членів Екзекутиви, були ще три інші члени Головного уряду – перший заступник президента Михайло Козюпа, другий заступник президента Евген Осціславський і директор для Канади Мирон Ґрох. Крім них, присутні були: члени Контрольної комісії Славко Тисяк (голова), Євген Щерба і д-р Василь Шеремета, а також радні Мая Лев, Андрій Футей, Евген Осідач, Микола Філь, Стефанія Гаврилюк, Ґлорія Горбата, Андрій Шуль і Оля Черкас. Відсутніми на нарадах були радні Любов Стрілецька і Люба Понятишин-Кеске.

Участь у нарадах також брала головний редактор видань УНСоюзу Рома Гадзевич.

Звітуючи за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, і перші дев’ять місяців 2012 року, президент С. Качарай сказав: „Незважаючи на те, що ми пережили важкий і бурхливий економічний буревій і таку ж неспокійну погоду, гураґан „Сенді“, – УНСоюз продовжує рухатися помалу в правильному напрямі“. Він підкреслив зменшення видатків завдяки успішному запобіганню витрат в УНСоюзі, як і збільшення майна УНСоюзу. Незважаючи на це, фінансові проблеми все ще існують – зокрема потреба дальшого оздоровлення території Центру української спадщини після занечищення розлитою оливою, як і певні проблеми в обидвох виданнях, ускладнені незадовільною поштовою доставою, що тягне за собою зменшення кількости передплатників.

Скарбник Р. Лісович представила загальний огляд фінансів УНСоюзу у перших трьох кварталах 2012 року, підкреслюючи факт збільшення чистого доходу і прогнозуючи, що УНСоюз зможе осягнути свої заробіткові цілі в 2012 році. Вона згадала про виклики теперішньої економіки і висловила тривогу щодо суворих реґулятивних вимог до братських організацій, як і загрози для їхнього історичного статусу в ділянці звільнення від податків.

Головний секретар Х. Козак зосередила свій звіт на підприємництві життєвого забезпечення УНСоюзу і похвалила успішних в цій ділянці діячів – радних Е. Осціславського, Л. Стрілецьку і С. Гаврилюк. Вона також відзначила успіхи у продажі життєвого забезпечення, досягнуті професійними аґентами УНСоюзу. Х. Козак також прозвітувала про продовження освітніх курсів УНСоюзу для всіх працівників Головної канцелярії, які стали професійними продавцями життєвого забезпечення, як таких же курсів і для секретарів Відділів УНСоюзу та організаторів. Під сучасну пору УНСоюз має 149 Відділів у Північній Америці, більшість з них (134) – у США.

Головний редактор Р. Гадзевич, яка приготувала докладний письмовий звіт про обидві газети УНСоюзу, підкреслила, що 2013 рік є ювілейним, 120-им роком „Свободи“ і 80-им роком „Українського тижневика“, і показала примірник недавно виданої історії „Свободи“ – „Вільне слово американської України“, написаної до ювілею одним з її редакторів, Петром Частом. Вона також прозвітувала що „Український тижневик“ започаткував „Фейсбук“-сторінку, відзначила збільшення пожертв на пресовий фонд обох газет і підкреслила пожертву сумою 26,250 дол. від українських кредитових кооператив для здійснення проєкту цифрового запису виданих УНСоюзом книг. Р. Гадзевич звернулася до членів Головного уряду по допомогу в поширенні обох видань УНСоюзу.

Головний управитель Союзівки Н. Паславський звітував про дуже великий успіх літніх таборів, в яких взяло участь понад 600 дітей, а до деяких таборів діти навіть чекали черги на таборування. Він звернув увагу на плідний зв’язок Центру спадщини Союзівки з Генеральним консульством України в Ню-Йорку і Посольством України у Вашінґтоні, зазначаючи, що Посольство є співспонзором щорічного Українського культурного фестивалю на Союзівці.

Організаційна-братська комісія зосередилася на завданні, як ефективніше представляти УНСоюз потенційним членам, і висловила думку, що УНСоюз повинен стати більш відчутним в інтернеті, включно зі сторінкою „Фейсбук“.

Комісія правного захисту під керівництвом А. Футея розглянула три головні чинники – незадовільну поштову доставу видань УНСоюзу, забезпечення статусу для УНСоюзу як неприбуткової братської організації і підкреслення участи Союзівки в реґіональній економіці.

Комісія видань обговорювала, в який спосіб відзначити ювілеї „Свободи“ і „Українського тижневика“, ідеї збільшення числа передплатників обох видань і можливості відкриття Залізного фонду для обох видань УНСоюзу.

Комісія Союзівки зосередилася на тому, як створити позитивний образ Центру української спадщини Союзівки, і обговорювала потребу здобуття фондів на окремі проєкти та висловила доцільність постійно звітувати про фонд Союзівки, який відкрито при Українській Народній Фундації УНСоюзу. В додатку до цього, Комісія запропонувала ідею створенення спеціяльної Комісії розвитку Союзівки, який би функціонував поряд з іншими постійними комітетами.

Комісія для Канади розглянула стан УНСоюзу в Канаді і майбутні можливості, які Екзекутива УНСоюзу буде глибше вивчати.

Фінансова комісія переглянула пропозиції бюджету для УНСоюзу, який був апробований Головним урядом.

Також під час нарад Головного уряду д-р В. Шеремета показав PowerPoint-презентацію про „перебудову“ УНСоюзу, включно з забезпеченнями, виданнями і культурною діяльністю, що дозволить збудувати підстави для стратегічного плянування на спеціяльній сесії Головного уряду, що має відбутися весною 2013 року. Всі погодилися, що згадана сесія не повина боятися розглянути зміни, які допоможуть УНСоюзові, його Відділам і членству йти в ногу з вимогами часу.

Дату наступних річних нарад Головного уряду УНСоюзу призначено на 22-24 листопада 2013 року на Союзівці.

Переклад: Христина Ференцевич